วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสัตหีบ

รื้อถอนแล้ว ! สายไฟ-สื่อสาร-เสาไฟถนนวอล์คกิ้งสตรีท Lot 4 เสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รองรับบพื้นที่แลนด์มารค์ด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา, นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, นางอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา, นายสุขราช กาลรา ประธานชุมชนวอล์กกิ้งสตรีทพัทยา, สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกอบจ.ชลบุรี

ร่วมพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายถนนวอล์คกิ้งสตรีท Lot 4 พร้อมตรวจสอบความสำเร็จของการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนวอล์คกิ้งสตรีท  ซึ่งเป็น 1 ในเส้นทาง 9 สายที่อยู่ในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 หลังได้ดำเนินการวางระบบใต้ดิน การติดตั้งตู้มิเตอร์ จัดระเบียบสายสื่อสารและการถอนเสาไฟฟ้าออกจากแนวถนน เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 ที่ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ประกอบด้วย เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา และนครราชสีมา ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสายสื่อสาร เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ในพื้นที่ดำเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา, เทศบาลนคร เชียงใหม่, เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวงเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นเมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นรากฐาน สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างยั่งยืน

โดยในพื้นที่เมืองพัทยา ได้ดำเนินการทั้งหมด 9 LOT ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 3,134 ล้านบาท ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ในการดำเนินการก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และย้ายระบบ จำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 6 LOT ส่วนอีก 3 LOT ที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี 2567 สำหรับการดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนวอล์คกิ้งสตรีท Lot 4 รวมระยะทาง ประมาณ 1,800 เมตร ในการดาเนินการโครงการฯ ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เมืองพัทยาและผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่เป็นอย่างดีจนให้การดำเนินการนำสายไฟลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีเสร็จสิ้นตามเป้าที่กำหนด

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเฉพาะถนนวอล์คกิ้งสตรีท ถือเป็นเรื่อที่ดี ด้วยถนนวอล์คกิ้งสตรีทนั้นเป็นแลนด์มารค์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งในการดำเนินการนำสายไฟลงดินถนนแห่งนี้เมืองพัทยาก็มีการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีทในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาต่าง ๆที่ยื่นออกมาแนวถนนให้มีการติดตั้งขนานกับตัวอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นมาตรฐานตามกำหนดหมายกำหนด ทั้งนี้นอกจากการดำเนินการนำสายไฟลงใต้ดินและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบแล้วนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยเหตุไฟไหม้

ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเพลิงไหม้ แล้วรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันถ่วงที เนื่องจากมีป้ายของร้านผู้ประกอบการรกีดขวางการเข้าพื้นที่ของรถดับเพลิง ทั้งนี้เมื่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณาแล้วเสร็จจะทำให้การเข้าระงับอัคคีภัยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทันถ่วงทีและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไป……