วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เมืองพัทยา ร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Mokwon โครงการอาสาสมัครสําหรับโรงเรียนเมืองพัทยาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย Mokwon

(21 ส.ค.66) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ DR.Hee – Hak Lee อธิการบดีมหาวิทยาลัย Mokwon University เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ และคณะ ในโอกาสเข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครสําหรับโรงเรียนเมืองพัทยาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย Mokwon และอื่นๆ โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานายกเมืองพัทยา พร้อมผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ทั้งนี้ คณะมหาวิทยาลัย Mokwon ได้มีการแนะนำประวัติความเป็นมา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย Mokwon พร้อมทั้งหารือความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครสําหรับโรงเรียนเมืองพัทยาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย Mokwon และการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักเรียนไปยังมหาวิทยาลัย Mokwon ในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Mokwon มีความสนใจที่จะมาทำอาสาสมัครด้านการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เช่น ด้านภาษา, กีฬา, ศิลปะ, การทำอาหารเกาหลี เป็นต้น

โดยอาจจะจัดทำแคมป์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 4 วัน หรืออาจจะจัดเป็นหลักสูตรให้นักศึกษามหาวิทยาลัย Mokwon มาทำการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเมืองพัทยา และอยากให้เมืองพัทยาช่วยสนับสนุนในด้านที่พักสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครดังกล่าว ซึ่งหากมีโอกาสก็อยากทำ MOU ความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และอยากเชิญนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไปเยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน หรืออาจจะเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำโปรแกรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านกีฬา ศิลปะ ภาษาเกาหลี ฯลฯ พร้อมทั้งมีการเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษาจากเมืองพัทยาอีกด้วย ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียน ตลอดจนมีความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพัทยา และอยากทำ MOU ร่วมกันในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังมีหารือจัดการแข่งขันเทควันโดที่เมืองพัทยา ในช่วงเดือนมกราคม 2567 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ก่อนเดินทางกลับอีกด้วย

ด้านนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยายินดีให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ที่เมืองพัทยาพึงกระทำได้ตามระเบียบทางราชการ และมีความยินดีในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Mokwon เนื่องจากเล็งเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ตรงตามนโยบายของเมืองพัทยาที่อยากให้เด็กนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย จึงขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ลงรายละเอียดให้ครบถ้วนมาให้เมืองพัทยาพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง โดยให้มอบหมายสำนักการศึกษา เป็นผู้ประสานงานต่อไป……