วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา เปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

(8 ส.ค. 66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา

วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ 6 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมให้บริการด้านต่างๆ ฟรี ได้แก่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักสวัสดิการสังคม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลจอมเทียน มิตรไมตรีคลินิก ร้านพีพีออฟติค เครือข่ายสุขภาพโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ บริษัท เค.เอส. วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา และร้านค้าโอทอป ของกลุ่มชุมชนต่างๆ

โดยมีกิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย ด้วยการสาธิตทำยาดมสมุนไพร การแช่เท้าด้วยสมุนไพร การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติหรือภาวะเสี่ยงของโรคทางระบบต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด ความผิดปกติของสายตา การตรวจสุขภาพช่องปาก

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ เช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ ปริมาณไขมันในร่างกาย ตลอดจนการใช้อวัยวะและสมองเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล การป้องกันและควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านสัตวแพทย์ เช่น ทำหมันสัตว์ ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรักษาโรคเบื้องตันสำหรับสัตว์ และบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก…..