วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองชลบุรีพัทยาสังคม

ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบ 80 ปี นายรุ่งเรือง ศิริปรีชาพงษ์ ประธานเครือเวลคัมกรุ๊ป

(8พ.ค.66) ที่ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา นายรุ่งเรือง ศิริปรีชาพงษ์ ประธานเครือเวลคัมกรุ๊ป และประธานที่ปรึกษาสำนักงานอัยการ ภาค 2  ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 80 ปี โดยมีนายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,นายสุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ ประธานกรรมการในเครือเดอะซายน์กรุ๊ป, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา

พร้อม  นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และ นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นายแมน อินทร์พิทักษ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เบอร์ 2 เขต เก้า พรรคเพื่อไทย,  ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ, นักธุรกิจ เพื่อนสนิทและญาติ ๆ เข้าร่วมงานคล้ายวันเกิด “นายรุ่งเรือง” อย่างคับคั่ง

โดยภายแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้าร่วมอวยพรวันเกิดอย่างไม่ขาดสาย โดยมีกลุ่มญาติพี่น้อง ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ   นอกกจานี้ยังได้มีการจัดให้มีการรับประทานอาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พอได้เวลา นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ขึ้นเวทีกล่าวอวยพรวันเกิดให้กับนายรุ่งเรือง อีกด้วย…….