นายกเมืองพัทยาให้โอวาสทีมฟุตบอลเมืองพัทยา เพื่อขวัญและกำลังใจก่อนลงศึกปะทะในรายการ “ชลบุรีคัพ” ต้นเดือนกรกฎาคมนี้

วันนี้ (24 มี.ค.66) เวลาม 14.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้โอวาสทีมฟุตบอลเมืองพัทยา ตัวแทนพัทยาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “ชลบุรีคัพ” ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม- 6 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพละจังหวัดชลบุรี โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายปรีชา ค้าขาย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ และนายวุฒิธร แสงอุไร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมให้โอวาส เพื่อขวัญและกำลังใจ

พัทยามีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ มีสถานที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาด และเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬามีการแข่งขันมากมาย ซึ่งเมืองพัทยาได้ให้ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬามาโดยตลอด และการแข่งขันฟุตบอล ถือเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่เมืองพัทยาได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนตลอดมา

ทีมฟุตบอลเมืองพัทยา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความรู้รัก สามัคคี และเร็วๆนี้ ทีมฟุตบอลเมืองพัทยา จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชน และรุ่นอาวุโส เข้าร่วมชิงชัยในรายการ ชลบุรีคัพ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพละจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และยังเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาด้วยกีฬาฟุตบอลให้สามารถยกระดับวงการกีฬาเยาวชน และผู้สูงอายุ จนต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป……