นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2566″ สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย” ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา

เวลา 19.00 น. วันที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2566″ สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย” ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา  โดยมี นายชูชาติ อรรถภาพ นายกสมาคม F&B ภาคตะวันออก และสมาชิกสมาคมฯ  ให้การต้อนรับ

ตามที่ทางสมาคม ได้จัดให้มีงานเลี้ยงประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา โดยปีนี้เป็นการจัดร่วมกันของ สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยา ชมรมผู้บริหารงาน และ สมาคมเชฟมืออาชีพและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก

 

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 150-200 ท่าน รวมเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พบปะสังสรรค์และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชิกในชมรม บริษัท ห้างร้าน และตัวแทนจำหน่าย…..