วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

ปล่อย 243 นักโทษ เรือนจำพิเศษพัทยา หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ


เรือนจำพิเศษพัทยาได้ฤกษ์ปล่อยตัวผู้ต้องโทษในเรือนจำที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันนี้ 13 พ.ค. 62 ที่เรือนจำพิเศษพัทยา จ.ชลบุรี นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตนเป็นพลเมืองดี

 

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 และได้รับการปล่อยตัวทันที จำนวน 243 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขัง ชาย 181 คน ผู้ต้องขังหญิง 62 คน แต่ละคนจะสวมเสื้อสีเหลืองพิมพ์ข้อความที่หน้าอกว่าทรงพระเจริญ ผู้ต้องโทษทั้งหมดที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นนักโทษคดีความผิดทั่วไปมีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชทานกฤษฎีกาตามพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 ใช้บังคับ และไม่ใช่นักโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทั้งหมดต้องผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก
ทั้งนี้ โดยทันทีที่นักโทษได้รับการปล่อยตัวพวกเขาต่างเข้าไปสวมกอดคนในครอบครัวด้วยความดีใจ บางคนถึงกับน้ำตาไหลที่ได้รับอิสรภาพอีกครั้ง ก่อนที่พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เดินทางมารับต่างตระกองกอด และตื้นใจในการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้…