วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

‘วิษณุ เครืองาม’ รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิด “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

12 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่เด็ก เยาวช และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา และปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดิ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์์

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่การกระทรวงวัฒนธรรม / นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม / นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม / นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม / ผู้แทนกระทรวงต่างๆ / ข้าราชการ / หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน / พลเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี……

日本藤素
wp-content/uploads/2020/10/219097.jpg”>