วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายอำเภอบางละมุงพร้อมอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดการขันแข่งจักรยาน “โป่งไบร์ท ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3”

นายอำเภอบางละมุงพร้อมอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดการขันแข่งจักรยาน “โป่งไบร์ท ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3” ที่ หน้าเทศบาลตำบลโป่ง


เช้าวันนี้ (9ก ย.61) ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการขันแข่งจักรยาน “โป่งไบร์ท ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3”


โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งระยะทางในการแข่งขันรวม 55 กิโลเมตร


ซึ่งงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี, นายอนุชา เพียรใจ นายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่งพร้อมคณะสมาชิกสภาและที่ปรึกษาฯ, นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง, นายมาโนช หนองใหญ่ นายกสมาคมจักรยานเมืองพัทยา, นายวันชัย แสนงาม นายกสมาคมจักรยานอำเภอบางละมุง, นายประมวล ทองใบ ประธานกรรมการบริหาร หจก.มิตรกมล คอนกรีต จำกัด, นายมานพ จันทร์ชอุ่ม ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขตพัทยา,สมาคมจักรยานเมืองพัทยา,ร้านจักรยาน ช.นำชัย, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง และผู้เข้าร่วมแข่งการแข่งขันเกือบพันคน….