วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนสัตหีบ

ผู้บัญชาการกองเรือ เปิดอาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์เสมือนจริงเพิ่มทักษะการปฏิบัติการทางเรือ

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชากองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ หลังใหม่ Naval Warfare Training Simulator (NWTS) ณ กองฝึกศูนย์ยุทธ์การและสื่อสาร กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ คณะผู้บังคับบัญชา ผู้แทน บริษัท Rheinmetall Electtronice ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธี


ซึ่งจัดให้มีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นพระครูทัศนีย์คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ทำพิธีเจิมแผ่นป้ายชื่อและเจิมหน้าประตูทางเข้าอาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและข้าราชการในการปฎิบัติงาน ณ ที่แห่งนี้
พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 กองทัพเรืออนุมัติให้จัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์เพื่อทดแทนเครื่องฝึก ASTTโดยกองทัพเรือได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย1เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กับบริษัทRheinmetallElectronics มูลค่า 304,953,438 บาท มีกำหนดส่งมอบภายใน 900 วันโดยมี รอง เสนาธิการทหารเรือ(ฝ่ายกิจการพลเรือนเป็นประธานฯคณะกรรมการบริหารโครงการฯการดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งเครื่องฝึกฯ/!โดยกรรมการตรวจรับ ได้ทำการรับมอบเครื่องฝึก จำลองยุทธ์พร้อมอาคารเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการฝึกกำลังพลของกองทัพเรือ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานมีความรู้ในสาขาศูนย์ยุทธการ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆของกองทัพเรือด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนการทดสอบแผนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดงบประมาณการฝึกกำลังพลในภาพรวม อีกทั้งทดแทนเครื่องฝึกจำลองยุทธ์เดิม ที่กำลังจะหมดอายุ การใช้งาน ซึ่งมีห้องฝึกดังนี้ ห้องฝึกมาตรฐาน จำนวน 10 ห้อง ห้องฝึกบัญชาการกองเรือ จำนวน 2 ห้อง ห้องประชุมแบ่งฝ่าย จำนวน 2 ห้อง ห้องควบคุมการฝึกห้องบรรยายสรุป 122 ที่นั้ง ห้อง Computer หรือ Servre มี 6 Game Servre ใช้สำหรับการเดินเครื่องฝึกรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมฐานข้อมูลเครื่องฝึกฯ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 090-9535645,
094-5565622/086-3684323