วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ “ตลาดเพลาชาย”และ “ตลาดจีนโบราณ ชุมชนชากแง้ว”

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรมชุมชน “ตลาดเพลาชาย”และ “ตลาดจีนโบราณ ชุมชนชากแง้ว” ที่ ตำบลห้วยใหญ่

เวลา 16.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2562 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนายขจร มุกมีค่า หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรมชุมชน ตลาดเพลาชาย และถนนสายวัฒนธรรมตลาดจีนโบราณ บ้านชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง โดยมี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับคณะพร้อม นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ กล่าวถึงความเป็นมาของตลาดเพลาชาย
และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ อาทิ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศบาลเมืองหนองปรือ/นายนิยม เหมทานนท์ นายสมเกียรติ เกตุแจ้ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่และคณะสมาชิกสภาเทศบาล/ เรืออากาศตรีคชรัตน์ ไตรศุภโชค ปลัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่พร้อมด้วยคณะสำนักปลัดเทศบาล/นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง ผู้แทนนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง, นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท., พ.ต.อ.ชุติเดช จันทร์ทรง ผกก.สภ.ห้วยใหญ่, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, นางศิริพร รอดเปีย ประธานลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง, รองผู้อำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา,ประธานชุมชนตำบลห้วยใหญ่ทั้ง 13 ชุมชนพร้อมชาวบ้านตำบลห้วยใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ


เพื่อติดตามการดำเนินงาน และนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และวางแผนการขับเคลื่อนงานการต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล นโยบายเรื่องการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเป็นกรอบการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม….