วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วม “รายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ร่วม “รายการตะลอนข่าว” ณ สถานีโทรทัศไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี คุณชนะ เดชภิรัตนมงคล, คุณรวีกาญจน์ แก้ววิจิตร พิธีกร, นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ (ปกติจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง), กลุ่มชาติพันธุ์เลอเวื๊อะ, ชาติพันธุ์ม้ง, ชาติพันธุ์ไทใหญ่, ชาติพันธุ์ลาหู่ ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หาชมได้ยาก เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา และและคณะที่ปรึกษานายกคุณค่าทางวิถีชุมชนที่ดีงาม ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรอันมีค่าในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ลานจอดรถด้านหน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่…….