วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม

การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (คกก.ผช.รมต.) ครั้งที่ 8 /2563

25 ธันวาคม 2563 เวลา

Read More
การเมืองข่าวด่วนพัทยา

นำเสนอโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ขับเคลื่อนโรงเรียนตันแบบ การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานฯ

24 ธันวาคม 2563 เวลา

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ประธานมอบ “ไฟพระฤกษ์” สวดมนต์ข้ามปี

18 ธันวาคม 2563 เวลา

Read More
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

“ปรเมศวร์” ผช.รมต. กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงาน “เดิน กิน เที่ยว” ถนนข้าวเหนียวเหลือง ณ เวทีลานอเนกประสงค์ ถ.มาบยายเลีย หนองปรือ

เวลา 16.00 น.วันที่

Read More
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน ” ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม ” ณ บริเวณชายหาดแยกพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

เวลา 17.00 น. วันที่

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เวลา 09.00 น. วันที่

Read More
ข่าวด่วนชลบุรีสังคม

ต่อยอด ชุมชนเชิงวัฒนธรม บ้านบางเสร่ ” บางเสร่ ไม่ใช่ขี้เหร่ มีเสน่ห์น่ารักน่าชม ” เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ขับเคลื่อนนโยบาย &#8

Read More
การเมืองข่าวด่วนพัทยา

ขับเคลื่อนนโยบาย “รมว.วัฒนธรรม” เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ วัฒนธรรม

“ปรเมศวร์&#822

Read More
การเมืองข่าวด่วนพัทยาสังคม

ไทยสะพัด นัดพบ ครบเครื่องเรื่องไทยๆ เดินเพลิน เดินชม ได้ชิม อิ่มเอมใจ

“ปรเมศวร์&#822

Read More
การเมืองข่าวด่วน

เปิดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด-19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ

2 พฤศจิกายน 2563 เวล

Read More
การเมืองข่าวด่วน

เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการ

28 ตุลาคม 2563 เวลา

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

2 ตุลาคม 2563 เวลา 1

Read More
การเมืองข่าวด่วน

‘อิทธิพล’ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสังกัด ครั้งที่ 16

วันที่ 30 กันยายน 25

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล คุณปลื้ม” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

15 กันยายน 2563 เวลา

Read More
การเมืองข่าวด่วน

กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล คุณปลื้ม” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 กันยายน 2563 เวลา

Read More
การเมืองข่าวด่วน

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (คกก.ผช.รมต.) ครั้งที่ 3/2563

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ แม่เกษมสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Read More
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

“ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์” ผช.รมต. กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ “แววตา สวัสดิ์ชุติตระกูล”

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต. กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-1

Read More
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม หารือทางไกลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

Read More