วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตทางน้ำ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี และนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตทางน้ำ (Life Saving) ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องซันชายน์ชั้น 1 โรงแรมเอสเอสบางแสนบีช (S2 Hotel) จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1. หัวหน้างานในสังกัดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1, คณะวิทยากร,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้อบรมเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุดทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและเทคนิกทักษะกีฬา ในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาความสามารถสูงสุดให้แต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบและอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการกีฬาควรจะมีทักษะความรู้ความเข้าใจติดไว้กับตัวก็คือความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ำ (Life Saving) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตของนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันต่อไป…..