วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีสังคมสัตหีบ

ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบมอบเหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่น บูรณะศาลเสด็จเตี่ย “เป็นขวัญและกำลังใจ”

“เป็นขวัญและกำลังใจ” ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบมอบเหรียญกรมหลวงชุมพรรุ่นบูรณะศาลเสด็จเตี่ยให้กำลังพลปฎิบัติหน้าที่ชายแดนใต้

พลเรือโท ชุมศักดิ์นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพรรุ่นบูรณะศาลเสด็จเตี่ย แหลมปู่เจ้า 2562 ซึ่งปลุกเสกเดี่ยว โดยพระครูสังฆกิจบูรพา หรือ หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม จว.ตราด เดินทางโดยสายการบินพลเรือนไปมอบเหรียญกรมหลวงชุมพร จำนวน 2,000 เหรียญ ให้แก่กำลังพลของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ณ ห้องประชุม 101 ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองจว.นราธิวาส เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค ซึ่ง พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กล่าวว่าการมอบเหรียญให้แก่ ทหารที่ปฎิบัติราชการชายแดนในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรก ในโอกาสที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ จึงได้มีแนวความคิดที่จะบูรณะศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บนยอดเขาแหลมปู่เจ้าให้มีความสง่างามสมพระเกียรติและเพื่อมอบให้แก่ทหารที่ปฎิบัติราชการชายแดน ได้มีไว้พกติดตัวอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยและข้าราชการให้การต้อนรับประมาณ 100 นาย ทั้งนี้ข้าราชการและทหารที่ได้รับมอบเหรียญต่างรู้สึกยินดี ประทับใจและรู้สึกมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง โดยหลังจากนี้จะได้เดินทางไปมอบเหรียญให้แก่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดในลำดับต่อไปอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Get Outlook for Android