วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

“เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาด เพื่อเด็กและสตรี 2018”

อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เปิดงาน”เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาด เพื่อเด็กและสตรี 2018″ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานองค์โสมฯ

(16มิ.ย.61) ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวการแข่งขัน”เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาด เพื่อเด็กและสตรี 2018″ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


พร้อมด้วย นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี, นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง, นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด, นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, ประนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสายเมืองพัทยา, น.ส.ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคมไวดับยูซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา (ประธานจัดงาน), ปลัดอำเภอบางละมุง, หน่วยงานราชการเมืองพัทยา, คณะกรรมการสมาคมไวดับยูซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา, นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่าพันคนเข้าร่วมกิจกรรม……