วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

อำเภอบางละมุงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบลหนองปลาไหล

(14 มิ.ย.67) ณ ศาลาประชาคมมาบบอน ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับชุมชน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.บางละมุง ประจำปี 2567

สืบเนื่องจาก ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับชุมชน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2567  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนในตำบลหนองปลาไหลเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และปลอดอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ อำเภอบางละมุง ในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับชุมชน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาสเสพติดอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2567 อำเภอบางละมุง

ดังนี้ ให้หยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในตำบลหนองปลาไหล ที่มีปัญหาแพร่ระบาดให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไป ให้ผู้ปกครองท้องที่ ในตำบลหนองปลาไหล ควบคุมพฤติกรรมผู้เสพ และไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก ร่วมกันควบคุมดูแล และทำลายขบวนการผู้ค้ายาเสพติดในตำบลหนองปลาไหล สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ในการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในตำบลหนองปลาไหล อย่างยั่งยืน ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่ต่อเนื่อง

จากปัญหายาเสพติด ภายในตำบลหนองปลาไหล ร่วมกันกดตัน ลดจำนวนผู้เสพผู้ค้า/กลุ่มเครือข่าวหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องยาเสพติด เพิ่มจำนวนครัวเรือนปลอดยาเสพติต ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและอาชญากรรมในตำบลหนองปลาไหล สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้หมู่บ้านในตำบลหนองปลาไหล เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยชุดปฏิบัติการ จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ด้วยการค้นหาผู้เสพจำนวน 25 คนเข้าสู่การบำบัด ในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567

พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการฯ ระหว่างนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง และนายยศพงษ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล ท่ามกลางสักขีพยาน อาทิ พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.บางละมุง, นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล, เป็นต้น

ธีรวัฒน์ ทองมา/รายงาน