วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา ร่วมพิธีปลงผมนาคเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(5ธ.ค.66) ที่ ปราสาทสัจธรรม พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 300 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมีนางวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธาน การจัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธีปลงผมบวชสามเณร อย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดจิตตภาวัน มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลังจากนั้นทางตัวแทนนักเรียนได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาต่อหน้าประธานพิธี ตลอดจนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง  เสร็จสิ้นจากพิธีการเป็นที่เรียบร้อย เข้าสู่พิธีการปลงผมแก่นักเรียนผู้สมัครบรรพชา นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ จากทั่วอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียง ที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ทั้งหมด 300 รูป สำหรับโครงการบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -9 ธันวาคม 2566 ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีประชาชน สาธุชน องค์กร บริษัทห้างร้าน ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ได้ร่วมออกโรงทาน อาหารทั้งคาวและหวาน แจกจ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงาน สร้างความอิ่มบุญไปทั้งคนรับและคนให้

สำหรับพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม เพื่อแสดงออกซึ่งความ กตัญญูต่อพระองค์ ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนา พราหมณ์ฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ โดยในส่วนศาสนาพุทธ จัดให้มีการบรรพชาสามเณร จำนวน 300 รูป……