วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

รองนายกเมืองพัทยา ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเมืองพัทยา

เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 66 นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะกรรมการและเลขานุการหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 135 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 13 กำหนดให้นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าไว้ โดยคำนึงถึงสภาพและทำเลของอสังหาริมทรัพย์นั้น

โดยในการประชุมวันนี้ มีหัวข้อพิจารณา เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าช่วงอาคารจอดรถอัติโนมัติเมืองพัทยา และกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าอาคารและห้องสุขา บริเวณประภาคารแหลมบาลีฮาย ตลอดจนพิจารณาการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้ ATM) บริเวณชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา และการต่อสัญญาเช่าร้านอาหารบริเวณหาดแสม หลังที่ 2 ทั้งนี้ อาจจะต้องแจ้งผู้ประกอบการเข้าประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และก่อประโยชน์สูงสุดต่อไป