วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“ธเนศ ศุภรสหัสรังสี” นั่งเก้าอี้นายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี คนแรก พร้อมเดินหน้าผลักดันให้เมืองพัทยา เป็น Destination หลัก ของประเทศ

  (20พ.ย.66) ที่ ห้องแอตแลนติก โรงแรมแกรนด์เบลล่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี โดยมี ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทน 7 สมาคม 3 ชมรม การท่องเที่ยว เข้าร่วม

โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรก หลังมีการจัดตั้งสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เพียงคนเดียวคือ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และได้รับการรับรองและความไว้วางใจจากสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันท์ นั่งเก้าอี้เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีคนแรก

นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผยหลังได้รับเลือกตั้ง ว่าสำหรับสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมทั้ง 7 ประกอบด้วยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก, สมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชา เกาะสีชัง,  สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี,  สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก, สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก,  สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย,  สมาคมเชฟภาคตะวันออก และ 3 ชมรม ประกอบด้วย ชมรม FB, ชมรม FOMA และชมรมสปาพัทยา เพื่อผลักดันส่งเสริมกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์รวมของสมาคม องค์กร ทุกองค์กรในชลบุรีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการแก้ไขปัญหาในการประกอบกิจการการท่องเที่ยวจ.ชลบุรี

ซึ่งการรวมตัวในครั้งนี้เป็นการรวมสมาคมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีทั้งหมด เพื่อจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ เพื่อให้การทำงานภาคท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเรื่องหลักที่ทางสมาพันธ์ฯ จะทำคือให้เมืองพัทยาเป็น Destination หลัก ๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดประเทศมาจะสังเกตได้ว่าหลายประเทศจะเลือกเข้ามายังพื้นที่เมืองพัทยาเพราะใกล้กับกรุงเทพ แต่พอระยะเวลาหนึ่งนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไปท่องเที่ยวยังแหล่งอื่น เช่น สมุย เชียงใหม่ และภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาน้อยลง อย่างเช่นนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เลือกเดินทางมามท่องเที่ยวในพัทยา 70% และเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ต 30% แต่ปัจจุบันการเดินททางท่องของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป

นายธเนศ เปิดเผยต่ออีกว่า จึงอยากจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับภาครัฐ ซึ่งสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีมีหลายสมาคมภาคท่องเที่ยวที่จะร่วมกันบูรณาการแก้ไขภาพลักษณ์เมืองพัทยา โดยหลังรับตำแหน่งก็จะเร่งผลักดันปัญหาดังกล่าวต่อไป รวมถึงการจัดทำการตลาด การท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งสนามบิน ระบบขนส่งสาธารณะ ที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขายที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะระบบออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากกว่าระบบเดิม เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกปัจจุบัน และต้องเร่งผลักดันให้เมืองพัทยากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมต่อไป…..