วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
คอลัมน์ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ นางสาวณภาภัช กิจเกษมพงศา พร้อมครอบครัว นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

เวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ นางสาวณภาภัช กิจเกษมพงศา พร้อมครอบครัว ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมภริยา,  นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง, นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวิชัย รอดเปีย อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา, นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด, นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ ประธานกรรมการ บริหาร  เอสพีกรุ๊ป,

นายวีระวัฒน์  ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา, นางอำพร แก้วแสง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) สภ.เมืองพัทยา, นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา, นางเนาวรัตน์ แซ่อึ้ง นายกสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนักพัทยา,  ประธานชุมชนเมืองพัทยา, พุทธศาสนิกชน สาธุชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน…….