วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะถาวรวัตถุ วัดพุทธิวราราม และ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

เวลา 10.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินรวมศรัทธาสามัคคี ณ วัดพุทธิวราราม (กระทิงราย) เมืองพัทยา  โดยมี ครอบครัวคมวุฒิ (ร้านขนมจิ้นเฮงเบเกอร์รี่) เป็นเจ้าภาพประธานทอดกฐิน  จากนั้นได้เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา

โดยมี ครอบครัวศิริธรรม (บริษัทช่างศิลป์พัทยา จำกัด)  เป็นเจ้าภาพประธานทอดกฐิน พร้อมด้วย นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ นายธนภัทร อุดมรัตนกุลชัย สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 นายวรพจน์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประชาชนผู้ใจบุญร่วมงานเป็นจำนวนมาก……