วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะซ่อมแซม ถาวรวัตถุวัดหนองใหญ่-พัทยากว่า 3 ล้านบาท

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศาลาการเปรียญวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี คุณแม่สำเนียง ธีระพรสถานนท์ นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ ประธานบริหาร โครงการหมู่บ้านเอสพีกรุ๊ป พร้อมครอบครัวธีระพรสถานนท์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 2 พร้อมครอบครัวเริ่มกิจการ ได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดฯ โดยในพิธีมี นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี นายวิชัย รอดเปีย อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล ประธานชมรมคนดีศรีเมืองชล นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 และแขกผู้มีเกียรติผู้ใจบุญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พิธีการดังกล่าวได้จัดให้มีการสวดองค์กฐิน และตั้งองค์กฐินสามัคคี ก่อนจะถวายผ้ากฐินสามัคคี และถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดตามลำดับพิธีการ โดยภายในงานยังได้มีการออกร้านจากกลุ่มจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับผู้ร่วมงาน สรุปยอดรวมกฐินสามัคคีในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,019,549 บาท…..