วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ระดมความคิดจัดทำระบบ แผนบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา (ERP PATTAYA) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

        เวลา 10.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 2566 ณ. ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา  และคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม นำเสนอชูแผนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา ผ่านระบบดิจิทัล (ERP PATTAYA) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

         โดยคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา ได้มีการนำเสนอชูแผนระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา ผ่านระบบดิจิทัล ERP PATTAYA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบกระบวนการทำงานประสานกันทุกหน่วยงาน และเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ อาทิ ลดขั้นตอนการทำงาน , ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล , ลดภาระการจัดเก็บเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร พร้อมทั้งยังเพิ่มศักยภาพกระบวนการติดตามสถานะของโครงการ รวมถึงงบประมาณต่างๆ และผู้รับผิดชอบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

   ทั้งนี้ระบบ ERP PATTAYA จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สามารถเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างครอบคลุม และสามารถชี้วัดผลลัพธ์ได้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ…..