วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่า รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท

       ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จริง ณ เทศบาลตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท​ ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้  ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน

    โดยมี นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำลบางเสร่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับ และให้เทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ในการนำ “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” มาให้ประชาชนใช้ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง แจ้งคำร้องต่างๆ ผ่านระบบอนไลน์

       DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชั่น และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 8 พันล้านบาท พร้อมชูกลยุทธ์ เข้าถึงการบริการภาครัฐ ง่ายขึ้น รวดเร็ว โปร่งใส เดินหน้าภารกิจรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน ผลักดันโครงการบริการประชาชน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล นำประเทศสู่ Smart Nation Smart Life เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น

      ดร.สุพจน์ กล่าวว่า “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เป็นระบบบริการประชาชนที่ประกอบด้วย 5 บริการหลัก คือ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS), ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.) ประชาชนขออนุญาตได้ด้วยตนเอง ปักหมุดสถานที่ก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์, ระบบออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์

    ประชาชนขอหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์, ระบบชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาทิ ค่าขยะ ค่าบำบัดน้ำเสีย ผ่านระบบออนไลน์ โดยเพียงสแกน QR Code และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้สะดวกรวดเร็วและประหยัด  ไม่ยุ่งยากในการจัดพิมพ์เอกสารและจัดหาแฟ้มเก็บเอกสารอีกต่อไป” ดร.สุพจน์ กล่าว…..

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี