วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

พิธีส่งมอบอาคารโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง

พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง

เวลา 09.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบหมาย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี “ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” โดยมี นายกฤษณะ สายสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนางเขมมอร เดชวัฒนศรี ครูเกษียณอายุราชการ และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมยินดี อาทิ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายสมโชค ยินดีสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน, นายปราโมทย์ พัฒนสิน อดีตประธาน กต.ตร.สภ.บางละมุง, นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน, นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาเขตอำเภอบางละมุง, คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง-พื้นที่ใกล้เคียง และเด็กนักเรียน ร่วมงาน


สืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักเรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียนและปริมาณนักเรียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบางละมุงซึ่งแรงงานที่มาทำงานได้ย้ายบุตรหลานติดตามมาอยู่ร่วมกันจากสภาพปัญหาทางโรงเรียนจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับการสนับสนุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลังขนาดกว้าง 20.00 เมตรยาว 40.00 เมตรมูลค่า 3,050,000 บาทเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมของชุมชน……