วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา เปิดแข่งขันโบว์สิ่ง เพื่อการกุศล ณ สนาม SF STRIKE BOWL ชั้น 6 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์สิ่งเพื่อการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ณ สนาม SF STRIKE BOWL ชั้น 6 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

โดยมี ไลออน นภัทร ประเสริฐ นายกสโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ,  นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา, รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 ซี ,ไลออน สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี, ไลออน บดินทร์ธันย์ หิรินทรานุกูล ประธานภูมิภาคที่ 4, ไลออน เนาวรัตน์ แซ่อึ้ง นายกสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนักพัทยา, นายนริศ เพ็ชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา และคณะไลออนส์ทุกๆสโมสร ร่วมงาน

เนื่อง ด้วย สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่การให้ความช่วยเหลือสังคมในชุมชน และ เด็กผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ดังนั้น สโมสรฯ จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์สิ่งเพื่อการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำรายได้ไปใช้สำหรับ กิจกรรมสาธารณประ โยชน์ 5 ด้าน  คือ
1. ด้านสายตา : ใน โครงการ ไซท์เฟีร์ท ซึ่งเป็นการลอกตาต้อให้กับผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด
2. ด้านโรคมะเร็งในเด็ก : จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิหรือโรงพยาบาล สนับสนุนค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือให้กับเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง
3. ด้านความหิวโหย : ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในการเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ หรือผู้สูงอายุ ในมูลนิธิต่างๆ หรือสถานสงเคราะห์
4. ด้านสิ่งแวดล้อม : โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ หรือร่วมกับองค์กรภาครัฐ หาพื้นที่ในชุมชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการร่วมรณรงค์การเก็บขยะ และสนับสนุนการทิ้งขยะให้เป็นที่ในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว
5. ด้านเบาหวาน : จัดกิจกรรม คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป…..