วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยาร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2

เช้าวันที่  31  สิงหาคม 2566 นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา  พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมทั้ง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง โดยมี พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสารณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภธรภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2  พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รอง ผบช.ภ.2 พลตำรวจตรีชมชวิณ  ปุระธนานนท์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน คอยติดตามภารกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นทางการ อาทิ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาผู้ประกอบการแย่งนักท่องเที่ยว  ปัญหากลโกงทางสื่อออนไลน์ ฯลฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ  ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทาง ปัญหา-อุปสรรคต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสงบสุข……