วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมคอบครัวเริ่มกิจการ ใจบุญ มอบข้าวสาร-ไข่ไก่และข้าวกล่อง ให้เจ้าหน้าที่-พนักงานจ้างเมืองพัทยา

ช่วงเที่ยง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ บริเวณดาดฟ้า ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา และครอบครัวเริ่มกิจการ มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และข้าวกล่องให้กับแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าเมืองพัทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้วยคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงภาวะข้าวยากหมากแพง จึงมีแนวคิดในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้เปราะบางทางสังคม ด้วยการรวบรวมทุนทรัพย์ส่วนตัว ในแต่ละเดือน ซื้อข้าวสาร และไข่ไก่ มอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็นแม่บ้านและช่างไฟฟ้าประจำเมืองพัทยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน สร้างความปลื้มใจให้แก่พนักงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้พนักงานตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในหน่วยงานและองค์กร ต่อไป…..