วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดงาน “Write Your Own Amazing New Chapters”

ช่วงค่ำ วันที่ 9 สิงกาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ Infuencer ต่างประเทศและสื่อออนไลน์ด้านท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน Write Your Own Amazing New Chapters พร้อมด้วย Mr.Liakat Dhanji CEO OF Columbia Pictures Aquaverse, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน พัทยา, สมาคมต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน ณ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส อ.อัตหีบ จ.ชลบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Write Your Own Amazing New Chapters เพื่อเชิญ Infuencer ต่างประเทศและสื่อออนไลน์ด้านท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิศใหม่ ในการนำเสนอเนื้อหาการท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพบปะและเจรจากับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

อีกทั้งเป็นการแสงหาพันธมิตรการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลตีต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย…..