วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสัตหีบ

เมืองพัทยานำกำลังลงบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เตรียมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาติร้านอาหารปลายแหลมบาลีฮาย ด้านเจ้าของกิจการปฏิเสธการรื้อถอน เมืองพัทยาจึงเตรียมนำเรื่องเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานขัดขืนคำสั่ง ขณะที่เจ้าของกิจการก็ใช้อำนาจทางกฎหมายแจ้งบุกรุกเช่นกัน

วันนี้ (4 ส.ค.) นายสุริยา แก้วเขียว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายคริส เชิดสุริยา หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร และกำลังเจ้าหน้าที่รวมทั้งอุปกรณ์เข้าเตรียมการในการรื้อถอนอาคาร  ค.ส.ล.และโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 21.85×3.300 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยระบุว่าอาคารดังกล่าวมีการใช้ประกอบกิจการเป็นร้านอาหาร บริเวณถนนอ้อมแหลม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ได้ทำการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด้วยเมืองพัทยาได้ออกคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ระงับ ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 (2) แบบ ค.3 ค.4 และ ค.5 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยให้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง กระทั่งครบกำหนดเวลาจึงให้ทำการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรค 1 แบบ ค.6 ลงวันที่ 22 กันายน 2565 ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ซึ่งถือว่าเลยกำหนดเวลาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เมืองพัทยาจึงจะเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวหลังปิดประกาศนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยเจ้าของอาคารจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายในการรื้อถอนเป็นจำนวนเงิน 168,900 บาท

อย่างไรก็ตามจากการนำกำลังลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ทางเจ้าของอาคารได้ปฏิเสธที่จะให้เมืองพัทยาทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยยินยอมให้เมืองพัทยาดำเนินการตามขั้นตอนโดยการแจ้งความดำเนินคดีฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งจะต้องมีการยื่นเรื่องต่อศาลในการขอออกหมายควบคุมตัว ขณะที่เจ้าของอาคารก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับเมืองพัทยาเช่นกันในส่วนที่นำกำลังเข้ามาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา โดยทั้ง 2 กรณีจะมีการฟ้องร้องว่าความกันในส่วนของชั้นศาลยุติธรรมเพื่อขอความชอบธรรมของทั้งสองฝ่ายต่อไป…..