วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนสังคมสัตหีบ

ผอ.ศบภ.ทรภ.1เช็คศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยผู้ประสบภัย

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U3zTRwstTCI[/embedyt]
วันที่ 17 มิ.ย.62 ที่หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศบภ.ทรภ.1) กองทัพเรือ ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ หน่วยบรรเทาสาธารณ ภัย กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมทั้งหน่วยสนับสนุน จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติทุกรูปแบบ และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที เมื่อรับคำสั่งจากกองทัพเรือ


พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ อนุมัติให้ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไปของภูมิภาคมีแนวโน้มที่อาจเกิดภัยพิบัติขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดให้มีพิธีตรวจความพร้อมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า “เรามีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที” อย่างไรก็ตามขอให้ทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมสูงสุด พร้อมที่จะปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
โดยเฉพาะที่ใด ที่ไม่มีใครเข้าถึง กำลังของกองทัพเรือ จะต้องแสวงหาหนทางและวิธีการมาปรับใช้ จะต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งในพื้นที่ประสบภัย ตามนโยบายของ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย ของกำลังพลที่เข้าไปปฏิบัติงาน เป็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแต่ละหน่วย จะมีการจัดแบ่งกำลังเป็น 3 ชุด คือ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดดูแลความสงบเรียบร้อย และชุดหน่วยแพทย์ โดยมียุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำหน่วยที่สำคัญ อาทิ รถเครื่องกรองผลิตน้ำดื่ม รถครัวสนาม รถเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า รถพยาบาล รถดับเพลิง รถบรรทุกขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมาก

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323