วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสัตหีบ

นายกเมืองพัทยาเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา งบ 30 ล้านบาท เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ Old Town Naklua

ตามที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ” หรือ “Old Town นาเกลือ” ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ความยั่งยืนตามแนวทาง NEO Pattaya รองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ที่พักอาศัย การขนส่งคมนาคม และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวริมชายหาดและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

โดยได้วางแนวทางพัฒนาโครงการสร้างมิติใหม่พื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 198 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยงบประมาณมาจากงบประมาณของเมืองพัทยา, เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565, งบแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปี 2565 และเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ศ.2563-2566)

โดยที่ผ่านมาดำเนินไปแล้ว 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับรถยนต์ได้ 239 คัน โดยชั้นดาดฟ้าเป็นสวนสามารถชมวิวอ่าวนาเกลือในมุมสูงได้

โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ ได้แก่ ถนนสว่างฟ้า ถนนพัทยา-นาเกลือ และถนนทางเดินในชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมา และโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา

ล่าสุด วันที่ 24 ก.ค.66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ร่วมในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา กล่าวความเป็นมา

สำหรับโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา ดำเนินการในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,432 ตารางเมตร หรือประมาณ 4 ไร่เศษ ใช้งบประมาณในส่วนนี้ 30 ล้านบาท เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมชายทะเล ออกกำลังกายและอีเวนต์ต่างๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวสนามเด็กเล่นและสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน

ทั้งนี้ ภายในโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา สามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย ทั้ง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลวันไหล หรือกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ออกกำลังกาย ทั้งการเดิน การวิ่งเพื่อสุขภาพ สวนเด็กเล่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬาเอ๊กซ์ตรีม และอนาคตจะมีกลุ่มสตรีทบาสเก็ตบอลมาใช้สถานที่ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาจะได้เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เหลือต่อไป ทั้ง โครงการก่อสร้างตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา ปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเลสด สะอาด มีคุณภาพราคาไม่แพงจากชาวประมงชุมชนนาเกลือ พร้อมบริการปรุงอาหารทะเลและที่นั่งสำหรับรับประทาน รวมถึงโครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติ โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือ และคลองนกยาง (สะพานยาว) โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง ซึ้งกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ในขณะนี้…..