วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีสังคมสัตหีบ

นับถอยหลังเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 62

กระทรวงเกษตรนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 62
วันนี้ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี นางดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ชาย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ร่วมเปิดประชุมสัมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 เพื่อทำหน้าที่ในบอร์ดสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยกำหนดเลือกตั้งในวัอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.62 โดยมีตัวแทนจากภาคต่างๆ รวม 20 คน ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่ภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลางจำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยภาคจากการคัดเลือกจากสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 5.5 ล้านคน


การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยทางบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯอนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท ให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และกระทรวงมหาดไทยจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ

นิราช ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323