วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยาร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2

ช่วงเช้า วันที่  16 พฤษภาคม 2566 นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงภาพพจน์โดยรวมของเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ว่าที่ร้อยตรี ชาญยุทธ ยังปรีดา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และหน必利勁
่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมทั้ง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง โดยมี พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสาวรรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา

โครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน คอยติดตามภาระกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์สูงสุด…