เมืองพัทยาเร่งกำหนดเงื่อนไขข้อบัญญัติการให้บริการอาคารจอดรถนาเกลือ เตรียมเปิดให้บริการ เร็วๆ นี้

วันนี้ (2 พ.ค.66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการอาคารจอดรถนาเกลือ ซึ่งมีรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่เมืองพัทยา ว่าจ้าง บริษัท เอส เค พัทยา คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอพเม้นท์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็น ค.ส.ล. 5 ชั้นกว้าง 25.60 เมตร ยาว 65.20 เมตร มีพื้นที่ 9,935 ตารางเมตร สามารถรองรับรถยนต์ได้ กว่า 200 คัน โดยภายในอาคารจอดรถ มีห้องน้ำชาย รวม 35 ห้อง ห้องน้ำหญิง รวม 50 ห้อง ห้องผู้พิการ 5 ห้อง มีลิฟท์ 2 ตัว มีป้ายประชาสัมพันธ์ จอ LED 1 ป้าย มีไฟฟ้าแสงสว่าง มีระบบเซ็นเซอร์ให้ทราบว่ามีที่จอดว่างชั้นไหน ส่วนกำแพงฝั่งลานจอดโซน A จะมีช่องว่างระบายอากาศทุกชั้น โดยมีทางเข้าอยู่ด้านหน้าอาคารบริเวณถนนนาเกลือ สำหรับทางออกให้ออกบริเวณทางบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อวนออกช่วงลานโพธิ์

โดยในวันนี้เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์อาคาร เพื่อกำหนดเงื่อนไขข้อบัญญัติการให้บริการอาคารจอดรถนาเกลือ ซึ่งวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จะสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้าง และเข้าสู่กระบวนการส่งมอบอาคารจอดรถดังกล่าว คาดว่าจะเปิดทดลองให้บริการแก่ประชาชน พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดเงื่อนไขข้อบัญญัติการให้บริการอาคารจอดรถนาเกลือให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป……