วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วน

“สนธยา” อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีกองข้าวชุมชนบ้านมาบยายเลีย ณ วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลา 17.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2566  ณ วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีกองข้าวชุมชนบ้านมาบยายเลีย ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ บ้านมาบยายเลีย ประจำปี 2566 โดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ  นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมนายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี และสมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายแมน อินทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายสมโชค ยินดีสุข นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองปรือ, ผู้นำชุมชน, กลุ่มสตรีตำบลหนองปรือ, พี่ชาวชุมชนบ้านมาบยายเลีย ตำบลหนองปรือ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

 

งานกองข้าวบ้านมาบยายเลีย เป็นกิจกรรมประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบ้านมาบยายเลีย เป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติกันมาช้านาน โดยมีหลายชุมชน ร่วมกันปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง และเหนียวแน่นตลอดมา

ประวัติกิจกรรมกองข้าวมาบยายเลีย เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี อันเป็นช่วงฤดูทำนา จึงได้จัดพิธีบอกกล่าว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือ ให้ได้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์โดยชาวบ้าน จะนัดหมายกัน นำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกัน แล้วเชิญเจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่าเจ้าเขา ภูติ ผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง โดยเชื่อว่าภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิตครอบครัว ทรัพย์สิน หรือพืชผลทางการเกษตรของตนเอง ซึ่งบ้านยายเลียเรียกว่า”การเลี้ยงผีป่า” หลังพิธีเซ่นไหว้ชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน มีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสนาน มีเกร็ดว่าทุกคนจะไม่นำอาหาร ที่เหลือกลับบ้าน จะต้องร่วมกันทานให้หมด ณ สถานที่ทำพิธี ถ้าเหลือจะต้องทิ้งไว้ เพื่อเป็นทานแก่สัตว์ทั้งนี้ ยังนับเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นศิริมงคล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์บ้านมาบยายเลียให้คงอยู่สืบไป สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัวและชุมชน  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

การจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ บ้านมาบยายเลีย มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันที่ 15 เมษายน 2566 (กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย)  ชาวบ้านร่วมกัน ก่อพระเจดีย์ทราย จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 16 เมษายน 2566 (กิจกรรมวันหาบ) ขบวนหาบของชาวบ้านมาร่วม ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

วันที่ 17 เมษายน 2566 (กิจกรรมวันไหล) กิจกรรมสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย

วันที่ 18 เมษายน 2566 (กิจกรรมกองข้าว บ้านมาบยายเลีย) มีการจัดขบวนแห่ของชาวบ้าน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมริ้วขบวนแห่ เทวดา นางฟ้าและขบวนผีป่า ซึ่งนับเป็นกิจกรรมของชาวบ้านมาบยายเลีย ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย……..