นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับสมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย และสมาคมอินเดียพัทยา ขอบคุณเมืองพัทยา ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลแห่งสีสัน Festival of Colours (HOLI) Pattaya Thailand

เมื่อช่วงบ่าย วันที่  23 มี.ค. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย สมาคมอินเดียพัทยา  ประกอบด้วย นายสุขราช ชิงห์ กาลรา ประธานสมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย นายลักษมัน ซิงห์ ประธานสมาคมอินเดียพัทยา พร้อม นายดีโอ กูมาร์ ซิงค์ นายนเรช จันเดอร์ รองประธานสมาคมอินเดียพัทยา นายเคบี มหันตะ นายรันจิตส์ ซิงห์ คณะกรรมการสมาคมอินเดียฯ นางอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา

เข้าเยี่ยมคาราวะ พร้อมขอบคุณเมืองพัทยาที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลแห่งสีสัน Happy Holi Festival of colours Pattaya Thailand ที่ผ่านมา พร้อมถือโอกาสนี้หารือการจัดงานดิวาลี หรือเทศกาลแห่งแสงไฟของศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ศาสนาเชน ที่เฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือ ดิวาลีถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของศาสนาฮินดู การใช้แสงสว่างในเทศกาลแห่งแสงนี้ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงชัยชนะ ทั้งนี้เพื่อสร้างสีสันให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ อีกด้วย……