วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 2

วันที่ 9 มี.ค.66 ที่ห้องประชุมโรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 2 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานีตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ

อีกทั้งยังเป็นการบูรณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 282 นาย ประกอบด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2, หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน, ผู้แทนฝ่ายปกครอง, ผู้แทนสาธารณสุข และผู้นำชุมชนที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ…..