วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และ ททท. สำนักงานพัทยา นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ งาน ITB Berlin 2023 ระหว่าง 7 – 9 มี.ค.66 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมงาน ITB Berlin 2023 (งาน ITB (International Tourismus Börse) Berlin) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และทรงเยี่ยมชมภายในคูหาประเทศไทย รวมถึงคูหาพัทยา ชลบุรี

โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และภริยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นางสาวอโนมา วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

การจัดโครงการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ (Trade Show) ภายใต้แนวคิด Pattaya Variety เน้นสีสันและความสนุกสนาน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปและทั่วโลกให้เดินทางท่องเที่ยวพัทยา ชลบุรีมากยิ่งขึ้น อันจะสร้างรายได้ให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ งาน ITB (International Tourismus Börse) Berlin เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก

จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1966 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจ การประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้า ด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ โดยในแต่ละปีมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ…..