วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“สนธยา” อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานประเพณี” บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” ปีที่ 11

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มี.ค.66 ที่วัดสามัคคีประชาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ ชมรมชาวอีสานหนองปรือสัมพันธ์ จัดประเพณี  กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธาน โดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกชมรมชาวอีสาน หน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ด้วยชมรมชาวอีสานหนองปรือสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ และประชาชนบ้านทุ่งกลมตาลหมัน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีมหาทาน มหาบารมีกินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศนมหาชาติ ณ วัดสามัคคีประชาราม (บ้านทุ่งกลม-ตาลหมัน) ซึ่งในปีนี้จัดงานเป็นปีที่ ๑๑ โดยความร่วมมือร่วมใจของ พี่น้องประชาชนชาวไทยอีสานที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพในเมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความตั้งใจและประสงค์จะอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีของชาวไทยอีสานคืองานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติขึ้น โดยไม่ต้องกลับไปร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ในภาคอีสานซึ่งมีระยะทางไกล และได้มีโอกาส ทำบุญสร้างประโยชน์ให้แก่วัด ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

ซึ่งนับว่าเป็นบุญใหญ่มหาบารมีครั้งหนึ่งบุญผะเหวด เป็นสำเนียงชาวอีสานที่มาจากคำว่า บุญพระเวส หรือพระเวสสันดร เป็นประเพณีตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร ทั้ง ๑๓ กัณข์ จบภายในวันเดียว ถือว่าได้ผลานิสงส์มาก ชาวบ้านจะจัดให้มีขบวนแห่เครื่องไทยทาน ฟังเทศน์ แห่กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์ทศน์ และถวายกัณฑ์เทศน์โดยไม่เจาะจง ว่าจะเป็นพระสงฆ์รูปใดส่วนกัณฑ์จอบ เป็นกัณฑ์ที่ผู้ถวายปรารถนาจะถวายเฉพาะภิกษุที่ตนชอบเคารพศรัทธา จึงส่งคนไปสอดแนมว่าขึ้นเทศน์หรือยัง ภาษาอีสานเรียกว่า “จอบ”  และ แห่พระเวสโดยการแห่ผ้าผะเหวด (ผ้าฝืนยาวเขียนภาพเล่าเรื่องพระ

เวสสันดร) ซึ่งเป็นการสมมติเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมือง และการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีกินข้าวปู้นบุญผะเหวด เทศมหาชาติให้อยู่ยั่งยืนสืบไป และยังเป็นการรวมจิคใจของประชาชนชาวอีสาน และทุกภาคส่วนในการทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา…..