คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ พัทยา

บ่ายวันนี้ (25-02-66) พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ ฯ จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข้อดิดเห็นด้านกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ณ ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์  พัทยา  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   โดยมีนายพลวัสน์  อัครนพรักษา ประธานบริหารค่ายมวยแฟร์เท็กซ์  ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนันทนาการ ฯ ในครั้งนี้  พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนัทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย เปิดเผยว่า ผลงานของค่ายมวยแฟร์เท็กซ์  เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เกี่ยวกับมวยไทย ซึ่งเป็นมรดกโลก ทางค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ มีมาตรฐานอย่างไร ที่ทั่วโลกยอมรับ การผลิตนักมวย การเรียนรู้ของชาวต่างชาติ  มีหลักสูตรการสอนแบบไหน

 

จึงได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  เพื่อที่จะเป็นแนวทาง ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬามวยไทย ผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่ระบบการศึกษา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนากีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากล และเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความสนใจให้นักกีฬาจากต่างชาติ  เข้ามาเรียนวิชามวยไทยและฝึกซ้อมในค่ายมวยแฟร์เท็ก