วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

โรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ พัทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2566

วันที่ 19 ก.พ.66 ที่โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี โรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ พัทยา โดย น.ส.ดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2566

ทั้งนี้ ในพิธีได้รับเกียรติจาก นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนรวม 63 คน

ประกอบด้วยนักเรียนผู้สอบผ่านวิชาบัลเล่ต์จากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ วิชา Jazz Dance Hip Hop จากสถาบัน Australian Teachers of Dancing ประเทศออสเตรเลีย และจากโรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ พัทยา

สำหรับโรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ พัทยา ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2546 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีแสดงออกในเชิงประจักษ์ตามปรัชญา “รู้จริง บุคลิกภาพดี กิจกรรมเด่น ก้าวสู่สากล”