วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ร่วมหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพัทยา

(9 ต.ค.65) นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวทิฐิพันธ์  เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์  กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพัทยา โดยมีนายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ร้านอาหาร Surf and Turf พัทยา

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดทำแนวทางการสื่อสารการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้แนวคิด “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ไปยังนักท่องเที่ยว อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประ犀利士
เทศ

ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพัทยาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสื่อสาร การตลาด (Mass Communication) ของ ททท. ต่อไป..