วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยามอบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 13 ก.ย.65 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ-ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2565 และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

โดยในพิธี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2565 แบ่งเป็น รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านสังคม ประเภทบุคคล จำนวน 13 คน รางวัลใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านสังคม ประเภทบุคคล จำนวน 6 ราย

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ราย และรางวัลใบประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ราย

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จำนวน 20 ราย และมอบใบรับรองอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองพัทยา Pattaya Brand จำนวน 1 ราย 7 ผลิตภัณฑ์…….