วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เริ่มแล้ว ! กฟภ.จับมือเมืองพัทยา และกสทช. รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยากลาง ยกระดับความปลอดภัยและปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้สมเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

กฟภ.จับมือเมืองพัทยา และกสทช. รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยากลาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้า ใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ยกระดับความปลอดภัยและปรับภูมิทัศน์ต่อเพื่อให้สมเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

วันนี้ (1 ก.ย.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และ นายยิเวศ ยอดมั่ง ผอ.สำนักงาน กสทช.เขต 12 ร่วมตรวจสอบความสำเร็จของนำสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนพัทยา พร้อมดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็น 1 ในเส้นทาง 9 สายที่อยู่ในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 หลังได้ดำเนินการวางระบบใต้ดิน การติดตั้งตู้มิเตอร์ จัดระเบียบสายสื่อสารและการถอนเสาไฟฟ้าออกจากแนวถนน เพื่อสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือในระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าดับ ร่นวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง รวมทั้งรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพด้านการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา รวมทั้งสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ทั้งนี้ จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีแผนดำเนินนำสายไฟลงดินใน 9 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาท ซึ่งจากแผนงานดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การวางระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และการร้อยระบบสายสื่อสาร ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วบนถนนพัทยาเหนือ และในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในพื้นที่ถนนพัทยากลางฝั่งขาเข้า เริ่มตั้งวันนี้ (1 ก.ย.) ตั้งแต่ปากทางพัทยากลาง ถึงปากทางซอยอรุโณทัย และตลอดเส้นทางถนนพัทยากลางฝั่งขาเข้าจะสามารถดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565  ส่วนที่เริ่มดำเนินการในฝั่งขาเข้าพัทยาก่อนนั้นด้วยเมืองพัทยาจะเริ่มทำการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบนถนนสาธารณะ เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้ไฟส่องสว่างร่วมกับเสาไฟของการไฟฟ้า เมื่อการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไปแล้ว เมืองพัทยาจึงจะต้องทำการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง

ด้านนายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ 160 กว่าต้น โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือฝั่งซายและฝั่งขวา ซึ่งฝั่งซ้ายแบ่งแผนการรื้อถอนออกเป็น 3 ครั้ง คือในวันนี้จะเริ่มรื้อถอนเสาไฟฟ้าตั้งแต่ปากทางพัทยากลาง ถึงปากทางซอยอรุโณทัย รวมทั้งสิ้น 44 ต้น ส่วนครั้งที่สองของฝั่งซ้ายจะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าอีก 30 กว่าต้น โดยการดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าฝั่งซ้ายจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มรื้อถอนเสาไฟฟ้าฝั่งขวา ทั้งนี้คาดว่าการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยากลางจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 การดำเนินการดังกล่าวเพื่อปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงามและเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการื้อถอนเสาไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการจ่ายไฟไว้รองรับแล้ว เนื่องจากมีสถานีจ่ายไฟในพื้นที่อำเภอบางละมุง ถึง 7 สถานี ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนไฟฟ้าไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

ขณะที่นายยิเวศ ยอดมั่ง ผอ.สำนักงาน กสทช.เขต 12 กล่าวว่า ด้วย กสทช.มีหน้าที่กำกับดูแลสายสื่อสาร เมื่อการไฟฟ้ามีนโยบายน้ำสายไฟลงเดิน สายสื่อสารต่าง ๆก็พร้อมร่วมมือในการนำลงใต้ดินเช่นกัน ทั้งการดำเนินการของการไฟฟ้าประสบปัญหาขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการสารสื่อสาร กสทช.พร้อมเป็นหน่วยงานที่จะกำกับดูแล เพื่อให้แผนการนำสายไฟลงดินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้หากพบสายสื่อสายไม่เป็นระเบียบสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน 1200