วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
พัทยาสังคมสัตหีบ

“นายกเบียร์” เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล “การแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล” ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬแห่งชาติภาคตะวันออก (เมืองพัทยา)

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัล “การแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล” ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬแห่งชาติภาคตะวันออก (เมืองพัทยา) โดยมี อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโฮป และผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการจัดงาน, นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยา, นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา, สมาชิกอาสาสมัครเครือข่ายจิตอาสา สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธี

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในนามของเมืองพัทยา และพี่น้องชาวพัทยา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน ในการมอบถ้วยรางวัล “การแข่งข้นฟุตบอลครอบครัวการกุศล ประจำปี 2566” ในวันนี้ ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะรักษามาตรฐาน และพัฒนาทักษะความสามารถของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้น และขอส่งกำลังใจให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะมุ่งมั่นและมีวินัย หมั่นฝึกฝน พัฒนา รักษาคุณภาพ ให้พร้อมเสมอในทุกการแข่งขันเพราะการมีคุณลักษณะชีวิตที่ดี ส่งผลให้มีความประพฤติดี เป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างมีจิตอาสาพร้อมจะช่วยเหลือสังคมต่อไป

ผมขอชื่นชม มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกและอาสาสมัครตลอดจนเครือข่ายจิตอาสาได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งมุมมองความคิด และทักษะความรู้ ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม การสันทนาการ และกีฬา ซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้สมาชิก มีความปรารถนาที่จะทำคุณความดีเพื่อสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่เรารัก ในทุกด้านการจัดการแข่งขันพุตบอลครอบครัวการกุศล ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิโฮปอะคาเดมี ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้นักกีฬาในเครือข่ายชมรมฟุตบอล ทั่วประเทศ มีความมุ่งมานะ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง สู่การเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดระดับภูมิภาค และก้าวไปสู่การเป็นตัวแทน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา สนามแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กำลังคลี่คลายนี้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

สุดท้ายผมขอขอบคุณ มูลนิธิโฮป อะ คาเดมี่ รวมถึง ภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ผสานพลังสร้างสรรค์ โดยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ จนกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ..