วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดีกับนายกเมืองพัทยา พร้อมหารือความร่วมมือสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

(12 ก.ค.65) เมื่อเวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์  เริ่มกิจการ นายมาโนช  หนองใหญ่ และนางสาวทิฐิพันธ์  เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ H.E.Mr.Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และ Mr.Gantulga Amgatan ที่ปรึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดีกับนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายสุรัตน์  เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

H.E.Mr.Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ได้หารือความเป็นไปได้ของการสร้างพันธมิตรเมืองพี่เมืองน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรม โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาที่หลากหลาย ได้แก่ แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาล ธุรกิจการค้า แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสานความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างเมืองพัทยากับมองโกเลียให้มีความก้าวหน้าต่อไปภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

โอกาสนี้นายกเมืองพัทยาได้มอบกุญแจเมืองพัทยา และหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นที่ระลึกให้แก่เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมพาเยี่ยมชมห้องทำงานนายกเมืองพัทยาด้วยบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองก่อนคณะฯ เดินทางกลับ……