วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา จี้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เฟสวอล์กกิ้งสตรีทให้แล้วเสร็จตามแผน เชื่อเดือนมีนาคม 66 เรียบร้อยทั้งหมด

วันที่ 30 มิ.ย.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ร่วมกับตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมทัพยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี   โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการฯ หน่วยงานที่่กี่ยวขัอง และสื่อมวลชนร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ปรชุมได้มีการแจกแจกความคืบหน้าการทำงาน ตลอดจนข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขดำเนินการเพื่องานได้ดำเนินไปตามแผน โดยในส่วนของการทำงานในโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องการทราบความคืบหน้าของโครงการนั้น

ด้าน ตัวแทนกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ในเรื่อของสายไฟฟ้าได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของการลกาท่อสำหรับลากสายไฟลงบ่อพัก การต่อท่อร้อยสายออกจากบ่อพักเข้าในซอย การเทคืนสภาพถนน การติดตั้งตู้สวิทซ์เกียร์และตุ้หม้อแปลง การติดตั้งหม้อแปลงในซอยต่างๆ แทนหม้อแปลงเดิมและจุดเพิ่มใหม่

รวมทั้ง การติดตั้งตู้มิเตอร์แรงต่ำและขุดวางท่อร้อยสายไฟไปยังบ้านเรือน และการร้อยสายไฟทั้งแรงสูงและแรงต่ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ และสามารถปล่อยไฟและทดสอบระบบได้ ขณะนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ในช่วงของการดำเนินการร้อยสายไฟใต้ดิน

ในส่วนของ ตัวแทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบเรื่องสายสื่อสาร ชี้แจงว่า ในส่วนของสายสื่อสารนั้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้ากว่าสายไฟฟ้านั้น เพราะสายไฟฟ้ามีผู้รับผิดชอบเพียงรายเดียวคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แต่เครือข่ายของระบบสายสื่อสารในเมืองพัทยาพบว่ามีมากถึง 27 ราย ซึ่งจะต้องมีการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดเก็บและเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า แต่ภาพรวมของงานถือได้ว่ายังคงดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ เชื่อว่าเมื่อถึงเดือนมีนาคม 2566 ภูมิทัศน์ของวอล์กกิ้งสตรีทจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมีความเป็นระเบียบและสวยงามขึ้น……