วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยา

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและแขกผู้ใหญ่ผู้มีอุปการคุณของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ที่ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน นำโดย นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและแขกผู้ใหญ่ผู้มัอุปการะคุณของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปก่อนการรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาอีกทั้งสร้างความใกล้ชิดและผูกพันกันเสมือนญาติพี่น้อง และร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน